Företaget

Fokus på projektarbetsformen

ProjektStegen etablerades 1998 och är idag ett av få bolag som enbart fokuserar på projektarbetsformen. ProjektStegen genomför löpande uppdrag inom såväl hela Sverige som Europa och övriga världen. Vår affärsidé är att erbjuda kunder flexibla och praktiska verktyg för att styra och administrera projekt genom våra affärsområden projektutbildningar, projektmodell, projektverktyg samt projekttjänster.

Genom kunskap och erfarenhet ska vi skapa förutsättningar för att våra kunder ska bli effektivare i sitt projektarbete. Marknaden utgörs av projektorienterade organisationer inom näringslivet och offentlig sektor. Utbildningar och projektmodell ska ständigt vidareutvecklas för att passa nya krav för effektiva projekt.

Verksamhetsområden

Projektutbildningar


Projektverktyg, med fokus på projektmodeller och arbetssätt


Projekttjänster


Konsulttjänster

Organisation

ProjektStegen har kontor i Stockholm och Helsingborg. Våra uppdrag genomförs över hela Sverige samt internationellt. Vi har t ex genomfört utbildning på plats i USA, Kina, Malaysia, Storbritannien, Slovakien, Schweiz, Danmark, Estland, Polen, Finland och Italien.

 

ProjektStegens uppdrag genomförs med både interna och externa konsulter och kursledare. VD är Johan Hökenhammar.

 

Vi har även tillgång till ett mycket stort nätverk av projektledare, ledarskapskonsulter och lärare. Vi har också strategiska samarbeten med specialistföretag inom såväl utbildning som produktutveckling.

Varumärket ProjektStegen®

ProjektStegen® är ett registrerat varumärke som ägs och förvaltas av ProjektStegen Sverige AB.

varumarket