ProjektStegens samhällsansvar

Vi stödjer insatser för barns rätt till utbildning

ProjektStegens arbete med samhällsansvar eller CSR (Corporate Social Responsibility) är en viktig fråga för oss. Det gör att vi stödjer olika typer av hjälporganisationer. Varje år utvärderar vi vilken eller vilka organisationer vi ska stödja för en mer jämlik och rättvis värld.

 

Under 2017 har vi valt att återigen fortsätta att stödja insatser för utbildning i tredje världen. Därför är vi även i år Rädda Barnens företagsvän.

 

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få en möjlighet att gå i en skola. Men också att de skolor som finns ska hålla en hög kvalitet och vara en trygg plats för barnen.

 

Läs mer om Rädda Barnens insatser för utbildning här.

banner_240x400_sv_2017