Tjänster

Vi har ett komplett utbud av olika projekttjänster för effektiva projekt. Anlita en konsult eller använd någon av våra situationsanpassade tjänster.

Vårt utbud av projekttjänster består dels av traditionell konsulting och dels av projekttjänster som utgår ifrån olika projektsituationer. Alla våra konsulter är seniora och vi genomför uppdrag både inom Sverige och internationellt. Uppdragens omfattning och karaktär varierar. Läs mer om t ex Målformulering och Projektgenomlysning som är två projekttjänster för att effektivt och snabbt förflytta ett projekt från ett läge till ett annat.

Våra olika projekttjänster

Projektledare

ProjektStegen tillhandahåller kvalificerade projektledare som är vana att snabbt sätta sig in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behovet.

 

LÄS MER

Projektcoachning

Projektcoachning passar för dig som just nu leder ett projekt. Det kan vara ditt första uppdrag eller så är du en rutinerad projektledare. Det viktiga är att du vill skapa en projektmiljö som leder till ett förbättrat resultat.

 

LÄS MER

Projektkoordinator

ProjektStegen tillhandahåller kvalificerade projektkoordinatorer som är vana att snabbt sätta sig in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behovet.

 

LÄS MER

Projektadministratör

ProjektStegen tillhandahåller kvalificerade projektadministratörer som är vana att snabbt sätta sig in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behovet.

 

LÄS MER

Microsoft® Project

ProjektStegen tillhandahåller kvalificerade konsulter med specialistkunskap inom Microsoft® Project som är vana att snabbt sätta sig in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behovet.

 

LÄS MER

Microsoft® SharePoint

ProjektStegen tillhandahåller kvalificerade konsulter med specialistkunskap inom Microsoft® SharePoint som är vana att snabbt sätta sig in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behovet.

 

LÄS MER

Projektstart

Projektstart vänder sig till er som just nu ska påbörja ett projekt. Tillsammans skapar vi en tydlig och konkret plan för projektets olika delar.

 

LÄS MER

Projektgenomlysning

Projektgenomlysning passar t ex en beställare eller styrgrupp som behöver en samlad bild av projektets mest centrala delar som t ex tidsplan, ekonomistyrning, resurser, leveranser och måluppfyllelse.

 

LÄS MER

Målformulering

Målformulering passar för er som står i begrepp att starta upp ett projekt. Målformulering kan också passa om ett pågående projekt har otydliga mål eller om projektets mål av olika anledningar behöver ses över på grund av ändrade förutsättningar.

 

LÄS MER

Riskanalys

Riskanalys passar i projektets tidiga faser, men också om projektet befinner sig i genomförandet. Genom en aktiv riskhantering får beställare, styrgrupp och projektledare en ökad projektsäkerhet.

 

LÄS MER

Kom igång med projektmodellen

Tjänsten vänder sig till projektledare eller hela projektgrupper som snabbt vill förstå hur ProjektStegens projektmodell är uppbyggd. Vid genomförandet av den här tjänsten används ett projekt från er verksamhet.

 

LÄS MER

Digitalisera projekten

Ota finns det behov av att visualisera projekt eller projektets resultat, t ex genom att skapa en webbplats som beskriver och visualiserar den produkt eller tjänst som projektet ska leverera.

 

LÄS MER
Kontakta oss för att diskutera olika typer av projekttjänster

Våra konsulter


Minst 20 års erfarenhet från projektledning


Dokumenterade pedagogiska kunskaper


Dagligen verksamma i olika projekt


Generalister med bred branscherfarenhet


Toppbetyg på utvärderingar

Filmklipp om projekttjänster