Digitalisera projekten

Den här tjänsten säkerställer att projekt använder moderna digitala verktyg för samverkan och visualisering av projekt.

Har ni behov av att visualisera projekten genom t ex en webbplats som beskriver projektet, en produkt eller tjänst? Vi kan hjälpa er att mycket snabbt och kostnadseffektivt utforma en digital plattform med hjälp av WordPress.

Visualisera vad projektet ska leverera

Ofta finns det behov av att visualisera projekt eller projektets resultat, t ex genom att skapa en webbplats som beskriver och visualiserar den produkt eller tjänst som projektet ska leverera. Genom vår samarbetspartner Pixly AB (www.pixly.se) kan vi nu erbjuda er digitala tjänster i toppklass till en mycket fördelaktig kostnad. Exempel på digitalisering är webbplatser, kampanjsidor, mobilappar, e-learning, enkäter och undersökningar med mera.

Fokus på resultat

Vem vänder sig digitalisera projekten till?

Till er som har behov av att digitalisera olika delar av projekt eller projektets resultat. Ett vanligt behov är att visualisera en tilltänkt projekt eller tjänst, t ex genom att ta en digital konceptskiss.

 

Det blir ofta mer tydligt hur den tilltänkta produkten eller tjänsten kommer se ut och fungera.

 

Tjänsten vänder sig både till beställare och projektgrupper.

digitaliseraprojekt
Kontakta oss angående projekttjänsten Digitalisera projekten
Hela projektgruppen involverad

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

Grafisk design i toppklass

Ett genomtänkt koncept

Att uppnå projektets olika mål

3 steg

Hur genomförs digitalisering av projekt?

Förberedelser

Tillsammans diskuterar vi hur digitalisering kan bidra till att uppnå projektets önskade projekt- och/eller effektmål. Vår samarbetspartner Pixly AB tar sedan fram ett förslag på koncept.

Genomförande

Vi tar fram ett digitalt material enligt era önskemål. Visualisering tas fram med olika typer av komponenter som t ex film, infographics och interaktivt material.

Uppföljning

Ni godkänner leveransen. Ni påbörjar användning av webbplats, mobilapp eller dylikt som framtagits för ert projekt. Vid behov kan förvaltning och uppdatering outsourcas.