Målformulering

Tjänsten Målformulering säkerställer att projekt får tydliga och mätbara mål som alla intressenter kan relatera till.

Ska ni starta upp ett projekt? Eller har ert pågående projekt otydliga mål som behöver ses över? Tjänsten målformulering ger er en tydlig process att följa genom projektet. Målen definieras och mätkriterier dokumenteras.

Tydliga mål för lyckade projekt

Vid start av projekt är Målformulering en av de viktigaste momenten. Med tydliga mål ökar sannolikheten markant att projektet kommer att lyckas. Arbetet med att formulera bra och tydliga mål innehåller flera olika moment. Genom att använda vår tjänst Målformulering får ni en tydlig process att följa.

 

Målformulering passar er som står i begrepp att starta upp ett projekt eller har ett pågående projekt med otydliga mål eller om projektmålen av olika anledningar behöver ses över.

För tydlighet i projektet

Vem vänder sig målformulering till?

För er som står i begrepp att starta upp ett projekt. Målformulering kan också passa om ett pågående projekt har otydliga mål eller om projektets mål av olika anledningar behöver ses över på grund av ändrade förutsättningar.

 

Tillsammans definierar vi olika typer av mål och säkerställer att de är tydliga och mätbara. Dessutom bestäms process för förankring av mål.

malformulering
Kontakta oss angående projekttjänsten Målformulering
Omfattar alla projektets mål

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

Beskrivning av vilka olika typer av mål som finns i projektet

En tydlig uppdelning mellan projekt- och effektmål

Principer för hur målen ska följas upp

Att fastställa roller och ansvar för uppföljning

3 steg

Hur genomförs Målformulering?

Förberedelser

Vi går tillsammans igenom nuläget i projektet, intressenter och roller i projektet samt förbereder inför workshop. Olika typer av mål diskuteras och stäms av.

Genomförande

Vanligtvis genomförs Målformulering i en eller flera workshops. Vår konsult agerar då moderator och styr workshops. Ni kan då koncentrera er på att definiera mål och hur de ska kunna mätas och följas upp.

Uppföljning

Efter genomförd workshop följer ni sedan upp och mäter era olika projektmål. Hela processen dokumenteras så att den kan användas för kommande projekt.