Projektadministratör

Hyr en senior och erfaren projektadministratör för ordning och reda i projekten. Vi genomför både korta och mer omfattande uppdrag.

Våra seniora konsulter har stor vana att snabbt sätta sig in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behov. Det kan handla om allt från några timmar till fleråriga projekt.

Hyr en projektadministratör

Erfarna konsulter

De flesta av ProjektStegens konsulter är generalister och har i genomsnitt ca 20 års erfarenhet som konsulter inom projektledning, projektverktyg och angränsande tjänster som t ex ledarskap. Dessutom finns naturligtvis specialkompetens och olika typer av bakgrund och utbildning.

 

Exempel på utbildningar som finns bland våra konsulter är civilekonomer, civilingenjörer, jurister, stresspedagoger, systemvetare och marknadsekonomer. Vi är övertygade om att det ofta krävs specifik utbildning/bakgrund för vissa typer av projekt.

Kontakta oss för att diskutera konsulttjänster inom Projektadministration
Projektadministratör med specialistkunskap

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

Här nedan följer exempel på områden där en projektadministratör kan stötta och avlasta övriga projektroller.

Utredningar

Möteshantering

Rapporter

Ekonomi och budget

Ordning och reda

Koordinering av flera projekt