Projektcoachning

Anlita en av våra seniora och erfarna projektcoacher. Vi genomför både korta och mer omfattande uppdrag.

Vill du bolla ditt projekt med någon utomstående? Vill du öka tryggheten i ditt projektledarskap? Behöver din projektgrupp motiveras? Ta hjälp av en projektcoach för ökad kraft i ditt projekt.

Projektcoachning

Ge projektet ökad kraft

Hur ofta har du känt behov av att bolla dina tankar om projektet med någon utomstående? Om svaret är ”ofta” är du i gott sällskap. Som projektledare är man ofta ensam i sin roll. Man ska tillgodose beställarens krav på leveranser samtidigt som man ska engagera och motivera sin projektgrupp. Dessutom ställer styrgruppen krav på tid, budget och resultat!

 

Genom att utnyttja vår tjänst Projektcoachning erbjuder vi dig att få en personlig coach som ökar kraften och tryggheten i ditt projektledarskap.

Kontakta oss angående konsulttjänster inom Projektcoachning
För ökad effektivitet

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

Större sannolikhet att nå projektmålen

Ökad trygghet och kompetens hos projektledaren

Effektivare projektmöten

Effektivare styrgruppsmöten

3 steg

Hur genomförs Projektcoachning?

Förberedelser

Tillsammans går vi igenom mål med coachningen, arbetsformer och arbetssätt, relationer mellan coch, projektledare, projektmedlemmar, styrgrupp och beställare.

Genomförande

Coachen stöttar projektledaren i samband med projektets styr- och/eller projektgruppsmöten. Vi går igenom mötesförberedelser och coachen finns även med under mötets gång.

Uppföljning

Efter mötet ges enskild återkoppling om vad som kan utvecklas och förbättras till nästkommande möten.