Projektledare

Anlita en av våra seniora och erfarna konsulter för trygg ledning av era projekt. Vi genomför både korta och mer omfattande uppdrag.

Våra seniora projektledare har stor vana att snabbt sätta sin in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behov. Det kan handla om allt från några timmar till fleråriga projekt.

Hyr en projektledare

Erfarna konsulter

De flesta av ProjektStegens konsulter är generalister och har i genomsnitt ca 20 års erfarenhet som konsulter inom projektledning, projektverktyg och angränsande tjänster som t ex ledarskap. Dessutom finns naturligtvis specialkompetens och olika typer av bakgrund och utbildning.

 

Exempel på utbildningar som finns bland våra konsulter är civilekonomer, civilingenjörer, jurister, stresspedagoger, systemvetare och marknadsekonomer. Vi är övertygade om att det ofta krävs specifik utbildning/bakgrund för vissa typer av projekt.

Kontakta oss angående konsulttjänster inom Projektledning
Projektledare med specialistkunskap

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

Här nedan följer exempel på områden som våra seniora och erfarna projektledare har specialistkunskap inom

Internet- och mobilutveckling

Affärsutveckling

HR och organisation

IT- och systemutveckling

Marknadsföring

Compliance

Produktutveckling

Kompetensutveckling