Här finns all information om våra utbildningar.

Vi har ett brett utbildningsutbud för rollerna projektledare, chefer och projektdeltagare. Våra utbildningar ger praktiska kunskaper för effektiva projekt. Utbildningarna är framtagna för att passa de flesta branscher och typer av projekt. Självklart kan de även anpassas vid behov avseende innehåll, upplägg och omfattning. Utbildningarna genomförs som intern utbildning i hela Sverige och internationellt. Ett urval av utbildningarna genomförs som schemalagda kurser, se aktuella kursdatum till höger. Oavsett om du är intresserad av intern eller schemalagd utbildning lovar vi att göra vårt yttersta för att din helhetsupplevelse av utbildningen ska överträffa dina förväntningar.

startbildutbildningar

Kurskalender

PRAKTISK PROJEKTLEDNING STEG 1 »

170612-170614 - Stockholm

170925-170927 - Stockholm

171023-171025 - Malmö

171204-171206 - Stockholm

PRAKTISK PROJEKTLEDNING STEG 2 »

171120-171121 - Stockholm

PRAKTISKT FÖRÄNDRINGSARBETE »

171113-171114 - Stockholm

MICROSOFT PROJECT STEG 1 »

170911-170912 - Stockholm

MICROSOFT PROJECT STEG 2 »

171106-171107- Stockholm

Vårt kursutbud

Praktisk Projektledning Steg 1

Den här utbildningen utgår ifrån projektledarens vardag. Du får lära dig hur du styr och administrerar projekt, från start till mål. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Du får också lära dig hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna i projekt.

 

LÄS MER

Praktisk Projektledning Steg 2

Den här utbildningen ger dig nya insikter och möjligheter att träna ditt projektledarskap. Du får lära dig hur du genom ett situationsanpassat ledarskap får individer och grupper att samverka på bästa sätt. Olika projektsituationer tränas genom praktiska övningar som varvas med teori.

 

LÄS MER

E-learn. Praktisk Projektledning

Den här e-learningen innehåller 15 olika avsnitt inom projektledning. Du kommer att få lära dig hur ett projekt initieras och vad som är viktigt att tänka på innan ett projekt kan starta. Du kommer också att få lära dig att framta en robust och kvalitetssäkrad projektplan som används för att definiera, planera och styra projekt.

 

LÄS MER

Projekt för chefer

Den här utbildningen ger dig som chef handfasta råd för olika delar inom projektområdet. Du får exempelvis lära dig mer om och träna på hur bemanning, styrning, prioriteringar och olika intressekonflikter kan hanteras i projekt.

 

LÄS MER

Att arbeta i projekt

Den här utbildningen ger dig som projektmedlem en god uppfattning om vad arbete i projektform innebär. Utbildningen lär ut de vanligaste begreppen samt arbetsgången i projekt. Du får lära dig vilka krav som ställs på dig som projektmedlem och vilka krav du har rätt att ställa på din projektledare.

 

LÄS MER

Styrgruppsarbete

Den här utbildningen fokuserar på hur ett effektivt styrgruppsarbete leder till lyckade projekt. Utbildningen innehåller t ex hur man sätter samman en styrgrupp, genomförande av styrgruppsmöten, former för beslutsprocess, att göra prioriteringar och hantera svåra beslut.

 

LÄS MER

Projektprogram

Projektprogram passar organisationer som har beslutat sig för att effektivisera projektverksamheten. Projektprogram omfattar utbildning och kompetensutveckling inom flera olika projektområden. Ni får med ett projektprogram olika komponenter för en effektiv projektmiljö.

 

LÄS MER

Microsoft Project Steg 1

Den här utbildningen lära dig grunderna i verktyget Microsoft Project och du får träna på att skapa planer som du sedan successivt bygger på med olika parametrar. Du får också lära dig hur verktyget kan användas för att hantera resurser, följa upp planer och skapa olika typer av rapporter till projektets intressenter.

 

LÄS MER

Microsoft Project Steg 2

Den här utbildningen fokuserar på de mer avancerade funktionerna i verktyget Microsoft Project. Du får träna på exempelvis resurshantering, tidsplaner och att arbeta med olika typer av filter och vyer. Du får också lära dig hur du skapar egna vyer och kommunicerar med andra program utifrån Microsoft Project.

 

LÄS MER

Praktiskt Förändringsarbete

Den här utbildningen går steg för steg igenom hur du förbereder, planerar, förankrar och genomför olika typer av förändringsprojekt. Du får lära dig att gå hela vägen fram tills att resultaten är hemtagna och de önskade effektmålen för projektet är uppnådda. Utbildningen ger dig konkreta verktyg och metoder att använda i dina förändringsprojekt.

 

LÄS MER

ProjektStegens projektmodell

Den här utbildningen ger kunskaper i ProjektStegens projektmodell ProjektStegen® 7.0. Utbildningen omfattar projektmodellens olika delar och innehåll. Projektmodellens tillvägagångssätt att planera projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter lärs ut.

 

LÄS MER

Förvalta projektmodellen

Den här utbildningen ger kunskaper i hur projektmodellen ProjektStegen® 7.0 kan implementeras och anpassas i Microsoft® SharePoint. Du som kommer att förvalta projektmodellen får lära dig hur projektmodellen kan anpassas efter just er organisations behov.

 

LÄS MER

Kravhantering

Den här utbildningen fokuserar på krav, kravanalys och acceptanstester, vilket skulle kunna benämnas beställningsprocessen, sett i ett kund/leverantörs perspektiv. Många studier visar på att endast ca 25 % av systemutvecklingsprojekt levererar rätt produkt inom budget.

 

LÄS MER

Konflikthantering

Den här utbildningen är praktiskt inriktad och lär dig hur du genomför svåra samtal, där konflikter är ett exempel men också obehagliga besked som uppsägningar, omplaceringar och diskussioner inom känsliga områden – alla typer av samtal som berör.

 

LÄS MER

Projektcertifiering

Det finns olika typer av certifieringar för projektledare. Certifieringar finns för olika nivåer, där kraven på kunskaper och certifieringens omfattning varierar kraftigt. Läs mer om två vanliga certifieringar IPMA och PMI. Kontakta oss om du vill diskutera vilken typ av certifiering som passar dig och hur du går tillväga.

 

LÄS MER
Har du några frågor om vårt kursutbud eller vill du diskutera internutbildning?
Internutbildning
Brett utbud

Internutbildning

Standard eller anpassad utbildning på plats hos er. Vi genomför utbildning både i Sverige och internationellt på flera olika språk.
Referenser
Från de flesta branscher

Referenser

Kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Vi genomför utbildningar både i Sverige och internationellt.
Frågor & Svar
Praktisk information

Frågor & Svar

Här finner du vanliga frågor & svar samt praktisk information om våra utbildningar.

Varför ProjektStegen?


Modernt och uppdaterat kursinnehåll


Skickliga kursledare


Praktiska övningar i alla utbildningar


Toppbetyg på kursutvärderingar


Nischade enbart på projekt

Statistik från våra utbildningar

1575

Antal utbildade kursdeltagare

Augusti 2012 - April 2017