Att arbeta i projekt

En praktisk projektutbildning för projektdeltagare. 1 dag. Ger en översikt av projektarbetsformen. Erfarna kursledare. Flertalet praktiska övningar.
En bred utbildning

Kursbeskrivning

Den här utbildningen ger dig som projektdeltagare en god uppfattning om vad arbete i projektform innebär. Utbildningen lär ut de vanligaste begreppen samt arbetsgången i projekt. Du får lära dig vilka krav som ställs på dig som projektdeltagare och vilka krav du har rätt att ställa på din projektledare. Du lär dig också hur ett projekt förbereds, genomförs och avslutas och du får kunskaper i praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner.

Kursupplägg
Teori & Övning

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten.
Ca 1 övning per timme.

Ett urval

Kursinnehåll

Definitioner av projekt – Projektmål och effektmål – Vanliga fallgropar – Projektets intressenter – Framgångsfaktorer – Projektmodellens användning – Projektets olika faser – Förberedelser innan start – Projektplanens innehåll – Leveranser och aktiviteter – Uppskatta tid – Delegering och uppföljning – Identifiera och hantera risker – Överlämna resultat – Slutrapport och utvärdering

Målgrupp
För vem?

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till blivande och befintliga projektdeltagare som vill öka sina kunskaper i projektarbetsformen.

Inga förkunskaper krävs.

Det här kommer du att kunna

Kursmål

  • Hur projekt förbereds, genomförs, styrs och avslutas
  • Olika centrala projektbegrepp och vad de innebär
  • Planering av projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter
  • Olika projektroller och vilket ansvar dessa har
  • Hur delegering och uppföljning kan göras effektivt
  • Hantering av risker och ändringar i projekt

Kursledare
Erfarna pedagoger

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.
Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildningen. Vill du veta mer om utbildning på plats hos er? Kontakta oss så svarar vi direkt!

MER INFO OM UTBILDNINGEN

Praktisk information

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »

Kursbeskrivning i pdf