Praktisk Projektledning Steg 1

En mycket praktiskt inriktad projektledarutbildning. 3 dagar. Ca en praktisk övning per timme. Erfarna kursledare. Tusentals nöjda kursdeltagare.
En bred utbildning

Kursbeskrivning

Den här utbildningen utgår ifrån projektledarens vardag och är mycket praktiskt inriktad. Utbildningen ger kunskaper i styrning och administration av projekt, från start till mål. Olika tekniker lärs ut för att säkerställa att målen uppnås och hur fallgropar kan undvikas. Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar suddas ut. Det medför ökade krav på projektledare och projektgruppers effektivitet.

Kursupplägg
Teori & Övning

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten. Dessutom avsätts tid för egen reflektion.
Ca 1 övning per timme och ett genomgående praktikfall.

Ett urval

Kursinnehåll

Olika definitioner av projekt – Projektmål & Effektmål – Framgångsfaktorer – Projektmodellens användning – Projektledarens uppgifter – Motivera & Entusiasmera – Ansvar & Befogenheter – Samarbete – Konflikter – Projektets faser – Beställa projekt & Ställa krav – Leveranser och aktiviteter – Genomföra & överlämna projekt – Ledarskap i projekt – Kommunikation – Mötestekniker – Hantera ändringar & omplanering

Målgrupp
För vem?

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till både nya projektledare och till dig som arbetat några år som projektledare.

Inga förkunskaper krävs.

Det här kommer du att kunna

Kursmål

  • Planera projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter
  • Ställa krav på beställare, chefer och styrgrupper
  • Skapa effektiva och motiverade projektgrupper
  • Definiera och tydliggöra projektets leveranser
  • Anpassa formalian efter behov
  • Hantera risker, ändringar och omplanering av projekt

Kursledare
Erfarna pedagoger

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.
Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

170612-170614 - Stockholm

170925-170927 - Stockholm

171023-171025 - Malmö

171204-171206 - Stockholm

Kurspris: 14.900 kr. I kurspriset ingår 3 dagars utbildning, kursmaterial, lunch, kaffe och frukt. Moms tillkommer. Se fliken ovan för anmälan.


Välj till E-learning:
 Du kan välja till E-learningen Praktisk Projektledning i 3 månader för endast 1.900 kr i samband med anmälan till den här kursen. Ordinarie pris 3.900 kr. Läs mer här »

Välkommen att anmäla dig!


Kontakta oss!

MER INFO OM UTBILDNINGEN

Praktisk information & Kurslokaler

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Här finns adresser till våra våra centralt belägna kurslokaler i respektive kursort. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »

Kursbeskrivning i pdf