Projekt för chefer

En praktisk projektutbildning för dig som är chef. 1 dag. Konkreta råd och tips. Erfarna kursledare. Övningar och diskussioner.
En bred utbildning

Kursbeskrivning

Den här utbildningen ger dig som chef handfasta råd för olika delar inom projektområdet. Du får lära dig mer om och träna på hur bemanning, styrning, prioriteringar och olika intressekonflikter kan hanteras i projekt. Utbildningen ger dig en grund för att skapa förutsättningar att ägna din tid åt att effektivt stötta och bidra till effektiva projekt. Utbildningen ger handfasta råd som leder till en ökad förståelse för chefsrollens olika delar.

Kursupplägg
Teori & Övning

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad.
Teori varvas med övningar och diskussioner.

Ett urval

Kursinnehåll

Definitioner av projekt – Vanliga problem och svårigheter – Projektledarens roll och ansvar – Chefens olika roller i projekt – Att beställa projekt – Att ingå i styr- och referensgrupper – Att vara resursägare – Prioriteringar – Upphandling av projekt och resurser – Projektfaser – Effektiva projektteam – Styrgruppsarbete – Kompetensutveckling – Certifieringar – Övningar och diskussioner

Målgrupp
För vem?

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till chefer och beställare i projektintensiva organisationer.

Erfarenhet av projektarbetsformen krävs.

Det här kommer du att kunna

Kursmål

  • Vilka olika roller chefen har i projektarbetet
  • Hur styrgruppsarbete kan effektiviseras
  • Att bemanna projekt
  • Att upphandla resurser
  • Hur olika typer av prioriteringar kan hanteras
  • Vilka olika delar som krävs för en effektiv projektmiljö
  • Att initiera och avsluta projekt på ett tydligt sätt

Kursledare
Erfarna pedagoger

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.
Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildningen. Vill du veta mer om utbildning på plats hos er? Kontakta oss så svarar vi direkt!

MER INFO OM UTBILDNINGEN

Praktisk information

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »

Kursbeskrivning i pdf